Gizlilik ve Ödeme Güvenliği


Kapsam İşbu Gizlilik Politikası 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK)’nun 10.maddesi gereğince hazırlanmıştır. Eron E-Ticaret Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Eron” veya “Şirket”) aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin vewww.baxana.comadresli web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Eron olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Eron olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. İşbu Gizlilik Politikası ile tarafınıza kişisel verilerinizin tarafımızca hangi amaçlarla işleneceği, kimlere aktarılacağı, kişisel veri toplama yöntemimiz ve bu verileri işlememizin hukuki dayanağı ile KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklara ilişkin bilgi verilmektedir. Kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Eron tarafından KVKK’de yer alan veri işleme tanımına uygun olarak elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depo ve muhafaza edilebilecek, yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere KVKK ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan usul ve ilkeler doğrultusunda aktarılabilecektir.
Veri Toplama Yöntemleri ve Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Veriler www.baxana.comalan adlı web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Eron tarafından işlenmektedir. Açık rızanız ve mevzuat hükümleri uyarınca websitemiz üzerinden toplanan kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilir. Aşağıda veri konusu kişi grupları uyarınca ayrı ayrı belirtilen kişisel veriler websitemiz üzerinden veri sorumlusu sıfatıyla Eron tarafından işlenebilir:
 • Çevrimiçi Ziyaretçi:
 • Alışverişinizi kredi kartı ile yapmanız halinde Kredi kartı bilgileriniz (Eron tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)
 • Site Üyesi olmanız halinde:
 • Kimlik bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi)
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
 • Hukuki İşlem Bilgileri: Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler;
 • Belirtmeniz halinde cinsiyet bilginiz
 • Site’yi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Site’deki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
 • Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)
 • İşlem Güvenliği Bilgileri: IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)
 • Satın alınan ürünün üçüncü kişiye gönderilmesi halinde:
 • Tarafınızca üçüncü kişilere ürün gönderilmesi halinde siparişin ilgili kişiye ulaştırılabilmesi ve satış sonrası destek hizmetlerini(tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi gibi) verebilmekamacıyla ilgili kişinin adres veadres içerisinde bulunan ad soyadbilgileriniişlemekteyiz. Bu durumda bu kişi(ler)in aydınlatılmasına ilişkin sorumluluk bu bilgiyi paylaşan kişi olarak tarafınıza aittir.
 • Üçüncü kişiler tarafından adınıza ürün/hediye gönderilmesi halinde siparişin tarafınıza ulaştırılabilmesi ve satış sonrası destek hizmetlerini (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi gibi) verebilmek amacıyla adres ve adres içerisinde bulunan ad soyad bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Eron’a herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni vermeniz halinde:
Eron’a herhangi bir kanaldan, ticari iletişim izni/açık rızanızı vermeniz halinde, Eron tarafından yürütülen genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, anket çalışmaları, müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunumu, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri kapsamında seçeceğiniz kanallar üzerinden (SMS, e-posta vb. ) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, kampanya, yarışma, çekiliş, davet ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla ad soyad, kullanıcı ID, cep telefonu numarası, e-posta adresi ile log kayıt bilgilerinizi işlemekteyiz. Sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.
Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri Eron olarak kişisel verilerinizi websitemiz üzerinden aşağıdaki hukuki sebeplere istinaden işlemekteyiz:
 • Websitemiz üzerinden yapılan üyelik işlemleri ve satın alımlar kapsamında “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi”,
 • Açık rızanıza istinaden,
 • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
 • Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Site’ye üye girişinin yapılabilmesi amacıyla, Üye olarak Site üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek, bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek, sizinle imzalayacağımız üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, Üye olarak tarafınıza daha önce vermiş olduğunuz siparişleri ve sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdedilen bu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerimizi ifa etmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmelerde bulunmak ve kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Kişisel verilerinizi, internet sitesi kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.
Veri Sahibi Olarak Haklarınız Kişisel verilerinizin Eron tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; KVKK’nin 11. maddesi uyarınca;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Üçüncü Taraflar ile Paylaşılması Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle (kargo, gönderi, veri tabanı vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşabiliriz. Eron, websitemizi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Eron’un yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Eron tarafından yürütülen genel ve size özel, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla Eron’un yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilmektedir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapılması Eron, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Gizlilik Politikası’nı yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
Bizimle İletişime Geçin Şirketimizin işbu Gizlilik Politikası, Veri Saklama ve İmha Politikası ve mevzuat kaynaklı sair yükümlülükleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak ve talep ve şikâyetlerinizi tarafımıza iletmek için bize her zaman aşağıda verilen adres üzerinden ulaşabilirsiniz. Adres: Halaskargazi Mah. Şafak Sok. Erler İş Merkezi No: 5-7 İç Kapı No:2 Şişli İstanbul E-mail:info@baxana.com.tr