Üyelik ve Kullanm Şartları

Üyelik Sözleşmesi

1.Taraflar

İşbu Sözleşme, www.baxana.com alan adlı internet sitesinin (“Site”) faaliyetlerini yürüten şirket merkezi Halaskargazi Mah. Şafak Sok. Erler İş Merkezi No: 5-7 İç Kapı No:2 Şişli İstanbul adresinde mukim Eron E-Ticaret Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Eron”) ile Site üyesi (“Üye”) olan internet kullanıcısı arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.
Eron’a ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Adres: Halaskargazi Mah. Şafak Sok. Erler İş Merkezi No: 5-7 İç Kapı No:2 Şişli İstanbul
Telefon: 0850 241 88 18
Mersis No: 0368047133800001
E-posta: info@baxana.com.tr
Eron, İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, İTO'nun meslek ile ilgili davranış kurallarını www.ito.org.tr veya 444 0 486 no’lu telefonundan öğrenebilirsiniz.

2.Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Eron’un sahip olduğu Site’den Üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile, üyelik talebinin Eron tarafından onaylanmasını takiben e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile kayıt işlemlerini tamamlayarak Site’ye kullanmaya başlayabilirler.

3.2. Üye’nin isim, elektronik posta adresi/cep telefonu no’su ve diğer zorunlu bilgileri doğru, eksiksiz ve hatasız girmesi gerekmekte; Üye’nin anılan bu bilgilerde bir hata fark etmesi halinde düzeltmesi gerekmektedir. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra Üye tarafından fark edilen eksiklik/hatalar ise Üye Girişi kısmından ulaşılabilecek Hesabım bölümünde düzeltebilir.

3.3. Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

3.4. Eron’a ait olan Site, Site’ye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

3.5. Üye, yorum ve puanlama sistemlerini; Site üzerindeki yorumları Site dışında yayınlamak gibi Site dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanmayacaktır.

3.6. Üye, Site’yi kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken yasal mevzuat hükümleri ile Eron’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

3.8. Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Eron’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Eron, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

3.9. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

3.10. Eron ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun öngördüğü koşullara tabi olarak Eron tarafından tutulabilecektir; ancak Eron söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır. Söz konusu hak, aşağıda madde 5 hükümleri uyarınca kullanılabilecektir.

3.11. Üye, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde Eron’un bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.12. Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir.

4. Eron’un Hak ve Yükümlülükleri

4.1.Aşağıda belirtilen durumlarda, Eron’un kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

(a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;
(b) Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;
(c) Üyelere, Eron tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir;
(d) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;
(e) Üyenin, Eron’un kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Eron’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının Eron tarafından tespit edilmesi durumunda;
(f) Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

4.2. Eron, Site’nin kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara ve Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası’na uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Eron, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

4.3. Eron, Üye’nin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri, Gizlilik Politikası’ndabelirtilen amaçlar uyarınca üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Eron, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.4. www.baxana.com websitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.baxana.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu ve Eron’a herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.

4.5. Eron, işbu Sözleşme’de belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, Site üzerinden ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Eron tarafından tek taraflı olarak yapılan değişiklikler Site’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.Kişisel Verilerin Korunması

5.1. Eron, Üye'nin Site’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Eron, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri, https://www.baxana.com/gizlilik-ve-guvenlik ve https://www.baxana.com/cerez-politikasi linkinde yer alan Gizlilik Politikası'na ve Çerez Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz birer parçasıdır.

Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz ve info@baxana.com.tr elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.

5.2. Üye tarafından Site’de beyan edilen, işlenmesine ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Eron ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

5.3. Eron söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

5.4. Site’mizde, Üye’lerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Ayrıca çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi için lütfen Site’de yer alan Çerez Politikası’nı  inceleyiniz.

6.Fikri Mülkiyet Hakları

6.1. Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Eron’unizni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.

6.2. Üye, Eron’un veya üçüncü kişilerin Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, Eron’un veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

7. Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük

7.1. Üye’nin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

7.2. Üye, Eron’un gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

7.3. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından info@baxana.com.tr e-posta adresine e-posta göndermek yahut 0850 241 88 18 telefon numarasını aramak sureti ile yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir.

7.4. Üye, Eron’un Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205’inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. İhtilafların Halli

8.1. İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme’den kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın halli için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

8.2. Üyelerimiz talep ve şikayetlerini şu iletişim kanallarından ulaşarak Şirketimize bildirebilir:
Adres: Halaskargazi Mah. Şafak Sok. Erler İş Merkezi No: 5-7 İç Kapı No:2 Şişli İstanbul
Telefon:   0850 241 88 18
E-posta: info@baxana.com.tr
Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.